eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Bible Kralická 1613

Czech Kralická Bible 1613

Language: [ces]českýCzech
Title:Bible Kralická 1613Czech Kralická Bible 1613
Abbreviation:ID: CESBKR or ces1613
public domain
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLces1613_html.zip
ePub 3ces1613.epub
Amazon Kindle EPUBces1613.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleces1613eb.zip
Plain text canon only chapter filesces1613_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLces1613_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLces1613_vpl.zip
Browser Bible moduleces1613_browserBible.zip
USFXces1613_usfx.zip
USFMces1613_usfm.zip
XeTeXces1613_xetex.zip

The Holy Bible in the Czech language from the last Kralická edition of 1613.


Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

—Genesis 1:1Žalm Davidův. Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku.

—Psalm 23:1Ale hledejte vy nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno.

—Matthew 6:33Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.

—John 3:16Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou.

—Romans 8:28


Bible Kralická 1613

The Holy Bible in the Czech language from the last Kralická edition of 1613.

Public Domain
Language: český (Czech)
Translation by: Jan Blahoslav et al

Bible Kralická: Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613. První český překlad z originálních jazyků kladoucí důraz na liturgické užití a vroucí zbožnost. NZ přeložil Jan Blahoslav 1564. Pro překlad SZ byla vytvořena zvláštní rada nejvzdělanějších odborníků, vzdělaných na předních evropských evangelických universitách, které tehdy Jednota bratrská měla. Jejich překlad vyšel v pěti dílech v letech 1579-1593 (6. díl byl Blahoslavův překlad NZ). V r. 1613 vyšlo souhrnné vydání v jednom. Bratři vytvořili mistrné dílo, vrchol překladatelského úsilí slovanských národů. Bible Kralická měla navíc nemalý podíl na zachování českého jazyka v době pobělohorské a po staletí též tvořila most mezi Čechy a Slováky.
This PUBLIC DOMAIN (not copyrighted) Bible translation is brought to you courtesy of eBible.org.


2023-10-20

Last updated 2023-10-20